05.09.2019 21.24

Napitak od korkume

Da, i u ovim letnjim danima ja sam sa upaljenim grlom. Zašto?! Veovatno imunitet oslabio .... :D