Uvek si na pravom putu

22.09.2020 01.01 FLEKITZA.com

Uvek si na pravom putu

Čak i kad ti se čini da nigde ne stižes, znaćes da na Zemlji ne možes apsolutno ništa drugo učiniti, osim što radis tada 🥑 🤓 ;)

fLekitZa