Gjithmon je në rrugën e duhur

22.09.2020 01.01 FLEKITZA.com

Gjithmon je në rrugën e duhur

Edhe kur duket sikur nuk po arrini askund, do të dini se nuk ka asgjë tjetër në tokë që mund të bëni, përveç asaj që po bëni

fLekitZa