Rheak - Random Section EP [TMMLTD034]

15.03.2023 22.00 FLEKITZA.com

Një mirëseardhje e madhe për Rheak dhe faleminderit për ofrimin e një publikimi të mahnitshëm!

Rheak - Random Section EP [TMMLTD034]

Release date: 10.03.2023
Stream: https://ampl.ink/LTD034 

Tracks:
1. Empty Boot
2. Random Section
3. Marts Free
4. Living Core

Supported by
Terence Fixmer, Slam, Talkaaki Itoh,
Tadeo, Kaiser, Endlec, Ctrls, Justine
Perry, Electric Indigo and many more.

Follow Rheak here:
www.instagram.com/rheak_music