Luxary, welcome to my life

10.10.2018 21.32 FLEKITZA.com

gde je sve čisto i legalno 😉

Luxary, welcome to my life

Krenui smo na putovanje i lečenje posle Vegimove operacije bubrega. Treba nam. 

 

Samo putovanje je proces lečenja. Druženje sa dobrim ljudima je proces lečenja. 

 

Slušanje tehno muzike je proces lečenja.

 

Koristiti ulje sa cbdom i sve sa cbdom je lečenje. 

 

Luksemburg  je mesto gde sve dolazi ka tebi. 

 

 

One LoVe
fLekitZa